Dzień Dziecka

Dzień Dziecka 2020 r. w Szkole Podstawowej w Lubzinie by tak inny, niż te do których się przyzwyczailiśmy. Nie było hałasu, śmiechu, krzyków, radości ze zdobytych nagród, dyplomów w konkursach. Nie było  warkoczyków, malowania twarzy, dmuchańców. Inny, ale nie znaczy że gorszy. Pierwszą z wielu niespodzianek było ZOO Jana Brzechwy Czytaj dalej Dzień Dziecka

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach: od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnieniego o świadectwo ukończenia szkoły. od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty Czytaj dalej