Pliki do pobrania

——————————————————

REKRUTACJA

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ (INNA OSOBA NIŻ RODZIC/OPIEKUN PRAWNY) + RODO

——————————————————

WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO KLASY I SP

WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO PRZEDSZKOLA

KARTA POTWIERDZENIA KONTYNUACJI

——————————————————

TEMATYKA ZAJĘĆ WDŻ

PODSTAWA PROGRAMOWA WDŻ

——————————————————