RÓWNE SZANSE EDUKACYJNE W WOJ. PODKARPACKIM

Lista podstawowa i lista rezerwowa uczniów/uczennic do projektu
“Równe szanse edukacyjne w województwie podkarpackim”, który skierowany jest do uczniów klas I-III Gimnazjum w Lubzinie… klik

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: TUTAJ

Formularz zgłoszeniowy ucznia/uczennicy: TUTAJ

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych : TUTAJ

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wielokrotne rozpowszechnianie mojego wizerunku: TUTAJ