Profilaktyka antynikotynowa w ramach programu „Znajdź właściwe rozwiązanie” – KONKURS PROFILAKTYCZNY

W związku z realizacją programu profilaktyki antynikotynowej pt.
„Znajdź właściwe rozwiązanie”
w Szkole Podstawowej w Lubzinie, zachęcam uczniów, rodziców, nauczycieli do obejrzenia prezentacji dotyczącej szkodliwości palenia papierosów.
Poniżej link:

KLIK

W ramach podejmowanych szkolnych działań profilaktyczno – wychowawczych ogłaszamy
KONKURS PROFILAKTYCZNY dla uczniów
klas IV-V oraz VI-VIII.
Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się na końcu powyższej prezentacji.
Prace można wykonać i przesłać jej zdjęcie na adres
e-mailowy szkoły: zs_lubzina@op.pl 
do dnia 5 czerwca 2020r.

W tytule wiadomości należy wpisać:
„Konkurs profilaktyczny BIEG PO ZDROWIE”,
a w treści należy podać imię, nazwisko i klasę autora.

Oczywiście przewidziano nagrody!