„Wielka Moc” – kampania dla Rodziców Stowarzyszenia Moc Wsparcia

Relacje i więzi rodziców z dzieckiem są bardzo ważne i często rzutują na całe jego dalsze, dorosłe życie. Zachęcam wszystkich Rodziców do obejrzenia krótkiego materiału dotyczącego tworzenia bezpiecznych więzi w relacji rodzic – dziecko. Poniżej link: