Koncert piosenki patriotycznej “Tobie Polsko”

We wtorek 14 czerwca w godzinach wieczornych odbył się  koncert piosenki patriotycznej pod hasłem „Tobie Polsko” w wykonaniu dzieci
i młodzieży ze Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Lubzinie, gościnnie wystąpiły także absolwentki szkoły: Weronika i Julia , Rada Rodziców działająca przy SP w Lubzinie , a także Grono Pedagogiczne. Wydarzenie to  stanowiło piękny  wyraz wdzięczności i pamięci dla wszystkich pomordowanych w lubzińskim lesie oraz wszystkich mieszkańców Lubziny i Brzezówki w czasie II wojny światowej jak również z okazji Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady. Boisko szkolone zapełniło się mieszkańcami Lubziny i Brzezówki, wśród zaproszonych gości obecni byli m.in. Przewodniczący Rady Miejskiej w Ropczycach – p. Grzegorz Bielatowicz, Radny Rady Miejskiej – p. Dariusz Skórski,  oraz p. Maria Bojarska i p. Zuzanna Ostafin których fragmenty twórczości poetyckiej zostały wykorzystane w trakcie koncertu. Pięknie wykonane pieśni i piosenki patriotyczne pokazały ogromny potencjał obecny w najmłodszym pokoleniu Polaków.
A dzięki poezji spotkanie to było ucztą zarówno dla ucha jak i dla ducha. Występ trwający ponad godzinę słuchało się z przejęciem i zadumą, wielu obecnych wzruszyło się do łez.