Rekrutacja

WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
2022/2023 (rekrutacja uzupełniająca)

KARTA POTWIERDZENIA KONTYNUACJI
(dla uczniów kontynuujących naukę w oddziale przedszkolnym)

WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO KLASY I SP
2022/2023 (rekrutacja uzupełniająca)

WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO KLASY …… SP
2022/2023 (rekrutacja uzupełniająca)

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2022/2023:

1. Złożenie wniosku wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów: 18.07.2022r.-22.07.2022r. do godz. 15.00.

2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych
 do przedszkola/szkoły: 29.07.2022r. do godz. 15.00.

3. Potwierdzenie przez rodzica woli zapisania dziecka do przedszkola/szkoły, do którego/której zostało zakwalifikowane:  01.08.2022r. – 03.08.2022r. do godz. 15.00.

4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola/szkoły:  29.07.2022r., do godz. 12.00.

Postępowanie uzupełniające będzie prowadzone w sytuacji posiadania wolnych miejsc w przedszkolu/szkole od 18.07.2022r.

 

——————————————————

Złożenie wniosku do świetlicy szkolnej
22.08.2022-09.09.2022r. 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ