Dyrektor

mgr Sławomir Marciniec

Dyrektor przyjmuje strony w każdy poniedziałek w godzinach

11:00 – 12:00