SP ! SERCE i POMOC

Z radością informujemy, że nasza szkoła bierze udział w projekcie Podkarpackiego Kuratora Oświaty, zorganizowanym dla szkół podstawowych województwa podkarpackiego pod hasłem: SP – to więcej niż szkoła podstawowa!, SP! Serce i Pomoc. Projekt opatrzony jest mottem – słowami św. Jana Pawła II: Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka. Głównym celem projektu „SP! SERCE I POMOC” jest podejmowanie różnorodnych, innowacyjnych działań, które umożliwią uczniom przyszłej klasy czwartej, przyjazne przejście na kolejny etap edukacyjny oraz sprostanie związanym z tym wymaganiom.

Bycie czwartoklasistą wiąże się bowiem, ze spełnianiem oczekiwań wielu nauczycieli, zdobywaniem wiedzy z podziałem na przedmioty, wdrażaniem młodego człowieka do samokształcenia i samodzielnego rozwoju.

Mapa szkół biorących udział

Projekt dla szkół woj. podkarpackiego