Rada Pedagogiczna

mgr Sławomir Marciniec

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Lubzinie

matematyka, edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Frużyńska – Walczyk Klaudia

matematyka

mgr Groele Tadeusz

muzyka, technika, informatyka

mgr Renata Hendzel 

wychowanie fizyczne

mgr Jedynak Andrzej

wychowanie fizyczne

mgr Kisiel Irena

edukacja przedszkolna

mgr Kmiotek Beata

język polski

ks. mgr Knap Paweł

religia

mgr Ochab Alicja

fizyka, biblioteka, surdopedagog

mgr inż. Niedzielska – Plezia Sylwia

edukacja wczesnoszkolna

mgr Nowacka Beata

edukacja wczesnoszkolna

ks. mgr Pietrasik Ryszard

religia 

mgr Powrózek Małgorzata

 religia, geografia

mgr Muszyńska Agnieszka
nauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne

mgr Mleczko Anna

język angielski


mgr Strzałka Marta

edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne

mgr Śliwa Elżbieta

 matematyka

mgr Świątek – Bień Monika

język angielski

mgr Świętoń Wanda

edukacja wczesnoszkolna

mgr Paryś Krystyna

logopeda

mgr inż. Tyrańska Grażyna

biologia, chemia, przyroda

mgr Węgrzynowicz Marzena

język polski

mgr Wiktor Anna

historia, wiedza o społeczeństwie, plastyka

mgr Edyta Worek

wychowanie do życia w rodzinie, pedagog, doradztwo zawodowe

mgr Szyrszeń Monika

język niemiecki