Rada Pedagogiczna

mgr Sławomir Marciniec

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Lubzinie

matematyka

mgr Bar Bogusława

plastyka, geografia

mgr Frużyńska – Walczyk Klaudia

matematyka

mgr Groele Tadeusz

muzyka, technika, informatyka

mgr Hendzel Renata

wychowanie fizyczne

mgr Jedynak Andrzej

wychowanie fizyczne

mgr Kisiel Irena

edukacja wczesnoszkolna

mgr Kmiotek Beata

język polski

ks. mgr Knap Paweł

religia

mgr Ochab Alicja

fizyka

mgr inż. Niedzielska – Plezia Sylwia

edukacja wczesnoszkolna

mgr Nowacka Beata

edukacja wczesnoszkolna

ks. mgr Pietrasik Ryszard

religia 

mgr Powrózek Małgorzata

język polski, religia

mgr Mleczko Anna

język angielski


mgr Strzałka Marta

przygotowanie przedszkolne

mgr Śliwa Elżbieta

 matematyka

mgr Świątek – Bień Monika

język angielski

mgr Świętoń Wanda

edukacja wczesnoszkolna

mgr inż. Tyrańska Grażyna

biologia, chemia, przyroda, edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Węgrzynowicz Marzena

język polski

mgr Wiktor Anna

historia, wiedza o społeczeństwie

mgr Wiktor Bartłomiej

wychowanie do życia w rodzinie

mgr Szyrszeń Monika

język niemiecki

mgr Tomasz Wojnarowski

doradztwo zawodowe