Pliki do pobrania

Oświadczenie rodziców dziecka zgłoszonego do szkoły od dnia 20.12.2021r. do dnia 09.01.2022r. (dla klas I – III – zajęcia opiekuńczo wychowawcze).

——————————————————

Aneks do Procedury bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy
w Lubzinie w czasie pandemii  COVID – 19 dla klas IV-VIII szkoły podstawowej od dnia 14 maja 2021 r.

——————————————————

REGULAMIN KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ
– ZDALNE NAUCZANIE (+załącznik)

——————————————————

Oświadczenie i wniosek o możliwość uczestnictwa
w zajęciach w szkole
w dniach od 29.03.2021r. do 11.04. 2021r

——————————————————

KONULTACJE DLA UCZNIÓW PODCZAS TRWANIA PANDEMII COVID-19

Załącznik nr 1a – Oświadczenie rodziców dziecka zgłoszonego do szkoły (dla klas I – III – zajęcia opiekuńczo wychowawcze)

Załącznik nr 1b – Oświadczenie rodziców dziecka biorącego udział w konsultacjach na terenie szkoły od lutego 2021 r. (dla klasy VIII)

Załącznik nr 1c – Oświadczenie rodziców dziecka biorącego udział w konsultacjach na terenie szkoły (dla klas IV – VII )

——————————————————

Zgoda rodzica na udział w zajęciach pozalekcyjnych

Oświadczenie rodziców dziecka biorącego udział w zajęciach SKS na terenie szkoły od 1 września 2020 r.

——————————————————

Procedura bezpieczeństwa BHP w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Lubzinie w okresie pandemii COVID – 19

 

Procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie
i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły
obowiązujące na terenie Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Lubzinie
od 1 września 2020r.

Aneks do procedury bezpieczeństwa BHP w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Lubzinie w okresie pandemii COVID – 19 dla klas 1 – 3 szkoły podstawowej

Aneks do procedury bezpieczeństwa BHP w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Lubzinie w okresie pandemii COVID – 19 (załączniki 1)

——————————————————

 

Deklaracja uczęszczania do oddziału przedszkolnego

Oświadczenie rodziców- oddział przedszkolny

Zaświadczenie o zatrudnieniu – oddział przedszkolny

——————————————————