Kontakt

Adres Szkoły:
39-102 Lubzina 188

Telefon/Fax:
17 22-12-128
e-mail:
zs_lubzina@op.pl

Adres skrzynki e-puap:
/SPLubzina/domyslna