Dyrektor i Rada Pedagogiczna

mgr Sławomir Marciniec

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Lubzinie

matematyka

mgr Frużyńska-Walczyk Klaudia

matematyka

mgr Groele Tadeusz

muzyka, technika, informatyka

mgr Hendzel Renata

wychowanie fizyczne

mgr Jedynak Andrzej

wychowanie fizyczne

mgr Kisiel Irena

edukacja wczesnoszkolna

mgr Kmiotek Beata

język polski

ks. mgr Knap Paweł

religia

mgr inż. Niedzielska – Plezia Sylwia

edukacja wczesnoszkolna

mgr Nowacka Beata

edukacja wczesnoszkolna

ks. mgr Pietrasik Ryszard

religia 

mgr Powrózek Małgorzata

język polski, religia, geografia

mgr Mleczko Anna

język angielski


mgr Strzałka Marta

przygotowanie przedszkolne

mgr Śliwa Elżbieta

 matematyka

mgr Świątek – Bień Monika

język angielski

mgr Świętoń Wanda

edukacja wczesnoszkolna

mgr Monika Szyrszeń

język niemiecki

mgr inż. Tyrańska Grażyna

biologia, chemia, przyroda

mgr Węgrzynowicz Marzena

język polski

mgr Wiktor Anna

historia, wiedza o społeczeństwie, plastyka

mgr Wiktor Bartłomiej

wychowanie do życia w rodzinie

mgr Tomasz Wojnarowski

doradztwo zawodowe