Dla Rodziców

Dni dodatkowo wolne w roku szkolnym 2021/2022

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych, ustalone
w porozumieniu z Radą Rodziców
i Samorządem Uczniowskim (podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)), będą miały miejsce:

12.11.2021r.
06.12.2021r.
07.01.2022r.
02.05.2022r.
24-26.05.2022r.
17.06.2022r.

Spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022 odbędą  się:

14.09.2021

28.10.2021

21.12.2021
03.02.2022
28.04.2022
19.05.2022