Dla Rodziców

Dni dodatkowo wolne w roku szkolnym 2019/2020

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych, ustalone w porozumieniu z Radą Rodziców
i Samorządem Uczniowskim (podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)), będą miały miejsce:
31.10. 2019 r.
06.12. 2019 r.
16-18 06. 2020 r. (z wyjątkiem klasy VIII)
04. 05.2020 r.
12. 06. 2020 r.
25. 06. 2020 r.

Spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020 odbędą  się:

12. 09. 2019 r.
14. 11. 2019 r.
09.12. 2019 r.
09. 01. 2020 r.
26. 03. 2020 r.
19. 05. 2020 r.