Aktywna Tablica

Aktywna Tablica – Język angielski

https://www.facebook.com/groups/271314043403039/

 

Nauka pisania programów to gimnastyka dla mózgu. Pozwala wypracować umiejętność
efektywnego myślenia o rzeczach niezwiązanych z informatyką.

                                                                                                                                                    – Bill Gates

 

Międzyszkolna Sieć Współpracy Nauczycieli

Szkoła Podstawowa w Lubzinie bierze udział w programie MEN „Aktywna Tablica”.
Otrzymaliśmy tablicę interaktywną oraz interaktywny monitor dotykowy.

 

W daniach 10/11.05.2018 roku w Mielcu odbyło się seminarium szkoleniowo – kontaktowe “Programowanie z eTwinning”.Uczestnicy wydarzenia  mieli okazję nie tylko dowiedzieć się więcej o programowaniu od podstaw na warsztatach praktycznych (hands-on), ale przede wszystkim połączyć siły z nowymi partnerami projektowymi i rozpocząć lub kontynuować przygodę w programie eTwinning. Nauczyciele z 6 szkół z Polski napisali nowy wspólny projekt “Disocver me”, który będzie realizowany od września 2018 r. w szkołach partnerskich.


W dniu 16.04.2018 roku nauczyciele p. Monika Świątek-Bień i p. Beata Nowacka ze Szkoły Podstawowej w Lubzinie wzięli udział w szkoleniu ” Aktywna Tablica w praktyce”, które odbyło się w Rzeszowie.

Celem tego szkolenia było przybliżenie uczestnikom założeń rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”. Podczas szkolenia przedstawiono także narzędzia służące lepszemu wykorzystaniu tablic na lekcjach.


W dniu 27 marca 2018 roku odbyło się drugie spotkanie nauczycieli w ramach Międzyszkolnej Sieci Współpracy Nauczycieli stosujących technologię informacyjno-komunikacyjną (TIK) w nauczaniu.

Celem kolejnego spotkania było podsumowanie dotychczas zrealizowanych zadań oraz prezentacja ich wykonania. Nauczyciele biorący udział w spotkaniu, bardzo pozytywnie wypowiadali się na temat współpracy w takiej formie. Każda z grup nauczycieli ( matematycy, angliści i nauczyciele kl. I-III) przedstawili jakie zadania zostały w tych grupach wykonane, a także zapoznali wszystkich z planami pracy na kolejne tygodnie. Wszyscy podkreślają, że nauka przy wykorzystaniu technologii ICT jest efektywniejsza, ciekawsza dla uczniów a przede wszystkim innowacyjna.


20 marca 2018 roku odbyło się szkolenie Rady Pedagogicznej z obsługi tablic interaktywnych w naszej szkole. Obecni byli wszyscy zainteresowani nauczyciele.


W dniu  28 lutego 2018 roku odbyło się pierwsze spotkanie nauczycieli  w ramach  powołanej Międzyszkolnej Sieci Współpracy Nauczycieli stosujących technologię informacyjno-komunikacyjną (TIK) w nauczaniu.

Celem powołania i działania  tej  Sieci jest przede wszystkim:

 • nawiązywanie kontaktów i współpracy pomiędzy szkołami, m.in. udział w lekcjach otwartych
 • analiza „dobrych praktyk” stosowana przez uczestników,
 • tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół uczestniczących w sieci.

Szkoły, których nauczyciele współpracują w ramach Międzyszkolnej Sieci Współpracy Nauczycieli stosujących TIK, to:

 • Szkoła Podstawowa w Lubzinie
 • Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie Górnej
 • Szkoła Podstawowa w Łączkach Kucharskich
 • Szkoła Podstawowa w Małej
 • Zespół Szkół Nr 3 w Ropczycach

Wykorzystanie narzędzi ICT na lekcjach języka angielskiego


Wykorzystanie Tablicy Interaktywnej na lekcji matematyki – p. Marciniec


Wykorzystanie technik informacyjno komunikacyjnych na lekcjach j. angielskiego p. Anna Mleczko


Ciekawe strony do wykorzystania na tablicach interaktywnych

http://klasoteka.pl/

https://learningapps.org/

https://ciufcia.pl/ekologiczne

https://parenting.pl/zabawy-muzyczne-dla-dzieci

https://ciufcia.pl/ekologiczne

http://www.scholaris.pl/

gry multimedialne dla klas I-III gry pisupisu.pl


Aktywna Tablica  – Zajęcia przeprowadzone w klasie IIIb – wych. p. Irena Kisiel


Zajęcia przeprowadzone w kl. “0” dnia 25.05.2018r. przez p. Martę Strzałkę


Szkolenia nauczycieli w ramach TIK

Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Lubzinie uczestniczyli w trzymodułowym szkoleniu on-line pt. „Wykorzystanie aplikacji SMART Notebook do tablic i monitorów interaktywnych na zajęciach szkolnych” w dniach 23 i 27 marca 2018 roku.

Szkolenie w sumie obejmowało 3 godziny dydaktyczne

Treści szkolenia

Spotkanie I: Podstawowe narzędzia w SMART Notebook

 1. narzędzia do pisania i rysowania,
 2. narzędzia do wstawiania kształtów (linie, figury płaskie itp.),
 3. wstawianie i formatowanie tekstu,
 4. sortownik stron i jego funkcje,
 5. galeria i sposoby wyszukiwania w niej potrzebnych elementów,
 6. zapisywanie i odczytywanie plików SMART Notebook,
 7. pozyskiwanie materiałów do lekcji z sieci Internet,
 8. drukowanie i eksportowanie zawartości stron SMART Notebook.

Spotkanie II: Wykorzystanie narzędzi ułatwiających tworzenie materiału lekcyjnego

 1. SMART Lab: aktywność Sortowanie,
 2. SMART Lab: aktywność Uzupełnij puste miejsca,
 3. SMART Lab: aktywność Ustal kolejność,
 4. SMART Lab: aktywność Wykrzycz to!,
 5. SMART Lab: aktywność Game Show,
 6. SMART Lab: aktywność Monster Quiz,
 7. Wyszukiwarka obrazów,
 8. Dodatek YouTube.

Spotkanie III: Ze SMART Notebook na lekcji

 1. gesty,
 2. proste ćwiczenia interaktywne – wymaż aby ujawnić odpowiedź,
 3. proste ćwiczenia identyfikujące – przyporządkuj etykiety,
 4. narzędzia sterujące uwagą uczniów: zasłona ekranu, magiczne pióro, zakreślacze,
 5. przeglądarka internetowa,
 6. nagrywanie lekcji,
 7. czyszczenie adnotacji,
 8. resetowanie strony,
 9. maska – wyświetlanie tylko właściwej części obrazu,
 10. zasoby i wsparcie dostępne w sieci Internet.

Szkolenia prowadzone było przez firmę Image Recording Solutions Sp. z o.o.


Szkolenie nauczycieli nauczania zintegrowanego w ramach TIK

W dniu 7 i 8  marca odbyły się praktyczne szkolenia nauczycieli nauczania zintegrowanego klas 0-3 z obsługi tablicy multimedialnej. Szkolenie prowadziła p. E. Śliwa. Zapoznała ona nauczycieli z możliwościami oprogramowania tablicy  eibort.

 • Pasek narzędzi głównych i pomocniczych
 • Przygotowanie do pracy –kalibracja
 • Uruchomienie oprogramowania
 • Rysowanie
 • Figury geometryczne i bryły
 • Wstawianie, dodawanie do strony obiektów multimedialnych i graficznych
 • Wstawianie pól tekstowych. Funkcja wymawiania wyrazów.
 • Wykorzystanie funkcji zdrapka narzędzia przydatne na lekcjach matematyki
 • Przechwytywanie obrazu
 • Kurtyna, reflektor, lupa
 • Przeglądanie stron
 • Korzystanie z zasobów edukacyjnych
 • Wypełnianie kolorem lub teksturą
 • Wymazywanie notatek i usuwanie obiektów
 • Funkcja odtwarzania notatek
 • Zapisywanie dokumentów
 • Otwieranie i import dokumentów

Webinarium dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej 25 kwietnia 2018

Nie takie kot(d)y straszne… czyli o kodowaniu z kotem Scratchem

Scratch to kot, którego da się oswoić. Ale jeśli dobrze pozna się jego język jest miłym i potulnym kotkiem. Czy należy się bać programowania z dziećmi? Oczywiście, że nie. Dzieci mają ogromny potencjał i masę pomysłów, a w drugiej klasie zazwyczaj jeszcze im się chce. Dzięki  webinarium, nauczyciele dowiedzieli się, jak bawić się z dziećmi programując. Jak oswajać rudego kota, od czego zaczynać i co zazwyczaj sprawia dzieciom najwięcej problemów. Dowiedzieli się także o tym, jakie elementy programowania wprowadzone są w drugiej klasie w Informatyce w serii Elementarz odkrywców i jak pracować z nimi z dziećmi.

Prowadzącym był p. Michał Kęska – autor podręczników do informatyki w klasach 1-3.


Lekcja otwarta – TIK w nauczaniu zintegrowanym

W dniu  24 kwietnia 2018 roku odbyło się kolejne spotkanie nauczycieli  nauczania zintegrowanego w ramach  powołanej Międzyszkolnej Sieci Współpracy Nauczycieli stosujących technologię informacyjno-komunikacyjną (TIK) w nauczaniu.

Nauczyciele i dyrektorzy szkół z Lubziny, Małej, Łączek Kucharskich, Ropczyc (ZS nr 3) oraz Niedźwiady Górnej uczestniczyli w lekcji otwartej, którą przeprowadziła p. Maria Kalita. Lekcja dotyczyła zasobów wodnych świata i konieczności oszczędzania wody. Pani Maria Kalita pokazała nauczycielom jak można wykorzystać zasoby internetowe oraz możliwości tablicy interaktywnej, aby lekcja stała się dużo atrakcyjniejsza dla dzieci. Po lekcji nauczyciele wymienili się uwagami i umówili się na następne spotkanie w Ropczycach –program BaltieTematyka lekcji z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, programów komputerowych, e-podręcznika  w dniach 12 lutego do 2 marca 2018 r. :

imię i nazwisko nauczyciela klasa przedmiot Data Temat
Wanda Świętoń II edukacja wczesnoszkolna 14.02. Tajemnicze zakątki Ziemi – poznanie przyrodniczych programów za pomocą internetu.
II edukacja wczesnoszkolna 14.02. Oglądanie filmu „Gutenberg i druk”.
II zajęcia komputerowe 15.02. Wyprawa nad jezioro – kopiowanie i wklejanie fragmentu obrazu.
II edukacja wczesnoszkolna 16.02. Wyszukanie w internecie krótkiego życiorysu Julii Duszyńskiej autorki książki „Cudaczek – Wyśmiewaczek”.
II edukacja wczesnoszkolna 19.02. Granie w gry multimedialne – rozwijanie spostrzegawczości, pamięci i innych umiejętności percepcyjnych.
II edukacja wczesnoszkolna 20.02. Zapoznanie z programem „Sieciaki”. Oglądanie filmu „Sieciaki”.
II edukacja wczesnoszkolna 20.02. Wizyta w bibliotece – zwiedzanie biblioteki, poznanie katalogu tradycyjnego i elektronicznego. Odszukiwanie książek w różnych  katalogach.
II edukacja wczesnoszkolna 21.02. Poznajemy Indie – spotkanie z podróżnikiem – oglądanie prezentacji.
II zajęcia komputerowe 22.02. Przygody ortograficzne – ćwiczenia w programie Word.
II edukacja wczesnoszkolna 28.02. Życie ludzi dawniej i dziś – wyszukiwanie wiadomości w różnych źródłach wiedzy (internet).
II edukacja wczesnoszkolna 01.03. Wypowiedzi na temat oświetlenia i ogrzewania mieszkań dawniej i dziś na podst. Ilustracji oraz innych żródeł informacji (internet).
II Zajęcia komputerowe 01.03. Szkoła iluminatorów – praca w programie Word.
II edukacja wczesnoszkolna 01.03. Oglądanie filmu „Tomasz Edison i nauka stosowana”.
II edukacja wczesnoszkolna 02.03. Dawne i współczesne sposoby porozumiewania się na odległość – korzystanie z różnych źródeł wiedzy.