Ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty

Zaświadczenia Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej potwierdzające wyniki egzaminu po szkole podstawowej wydawane będą uczniom 31 lipca od godz. 8:15 do 13:00 w sekretariacie szkoły z zachowaniem rygorów sanitarnych (maseczka, dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły, odstępy).

Zgodnie z zasadami rekrutacji od 31 lipca do 4 sierpnia br. (do godz. 15.00) kandydaci dostarczają do szkoły pierwszego wyboru kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.