PODSUMOWANIE PROJEKTU SP – to więcej niż szkoła podstawowa! SP! SERCE i POMOC

Projekt SP! SERCE I POMOC miał ułatwić czwartoklasistom przejście
z edukacji wczesnoszkolnej do drugiego etapu edukacyjnego. Przystąpiło do niego 14 uczniów klasy IV  wraz z uczącymi ich nauczycielami, przy wsparciu rodziców. Główne cele projektu to między innymi: ułatwienie procesu adaptacji do nowej szkolnej rzeczywistości (organizacja pracy, wymagania, oczekiwania, zasady oceniania), rozwijanie kreatywności, kooperacji, komunikacji i krytycznego myślenia.
Nasza klasa IV zrealizowała wszystkie te zadania i z dumą zaprezentowała się 21 czerwca przed społecznością szkolną i rodzicami.
Czwartoklasiści pokazali swoje umiejętności prezentując się w krótkich autorskich w wierszach, pochwalili się formą fizyczną w indywidualnych pokazach, pięknie zatańczyli poloneza
i walca, zdali test wiedzy o szkole i złożyli obietnicę, że będą się starać być sumiennym i uczniami i dobrymi ludźmi.
Na koniec spotkania, wychowawca p. Groele przedstawił rodzicom dokumentację fotograficzną obrazującą postępy ich dzieci w całym roku szkolnym. Pełne humoru zdjęcia i podpisy wzbudziły niemały aplauz.